Łucja Boczoń (Piotrowska)

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
30.04.1931
Data przesiedlenia: 
16.02.1946
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga:

Wilno -> Gdańsk -> Słupsk -> Gdańsk

Wywiad przeprowadziły:

Izabela  Czarniewska

Katarzyna Laszkowska

Wywiad z p. Łucją Boczoń
00:00