Ajsza Szabanowicz

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
1931 r.
Data przesiedlenia: 
10.02.1940
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga do Gdańska:

Lachowicze -> Ural (Kozie Jereczka) -> Gdańsk

 

 

 

Wywiad przeprowadzili:

Kinga Chrostowska

Magda Zołoteńko

Wywiad z p. Ajszą Szabanowicz
00:00