Alina Jurewicz - Jarosz

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data przesiedlenia: 
1944/1945r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

 

 

Wywiad przeprowadziła:

Grażyna Niemyjska

Wywiad - Alina Jurewicz-Jarosz - 2009
00:00