Andrzej Kalicki

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
1938 r.
Data przesiedlenia: 
listopad 1945 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga do Gdańska:

Wilno (ul. Konarskiego) ->Kapliczniki-> Wilno (ul. Moniuszki)-> Łódź (ul. Piotrkowska)->

Konstancin (Warszawa) -> Warszawa (ul. Skierniewicka)-> Dzierżążno->Gdańsk

 

Wywiad przeprowadzony przez:

wnuka p. Andrzeja Kalickiego - Michała Kalickiego 16.01.2010

foto.: Łukasz Fox

Wywiad - Andrzej Kalicki - 2010 r.
00:00