Anna Małasiewicz (Iwaszkiewicz)

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
22.03.1941
Data przesiedlenia: 
2.02.1945
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

Data wywiadu:

14.11 i 24.10.2009 w domu p. A. Małasiewicz

 

Wywiad przeprowadziły:

Magdalena Weltz i Grażyna Niemyjska

 

Fotografia:

Karolina Czochańska

 

Wywiad - Anna Małasiewicz - 2009 r.
00:00