Bałtrukowicz Regina

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
16.04.1935
Data przesiedlenia: 
marzec 1946 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga do Gdańska:

Ikaźń->Jody->Poznań->Międzyrzecz Wielkopolski->Toruń->Gdańsk

 

Wywiad, z panią Reginą przeprowadziły:

D. Dyks i p. Szada Borzyszkowska

Wywiad z p.Reginą Bałtrukowicz
00:00