Bożena i Bohdan Kisiel

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
3.11.1943
Data przesiedlenia: 
sierpień 1945 r.
Numer transportu: 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Państwo urodzenia:

Bożena – obecna Białoruś,

Bohdan - obecna Litwa

Miejsce urodzenia:

Bożena – Jundziłowo (pow.Brasław),

Bohdan – Wilno

Brat Bohdan: 27.08.1935 – 25.02.2012

Droga do Gdańska:

Jundziłowo (Białoruś) > Wilno > Warszawa  > Toruń > Subkowy > Gdańsk

Wywiad przeprowadzili: Anna Warzecha i Kacper Ambroch

Zdjęcia: Marianna Marszałkowska

Data i miejsce przeprowadzenia wywiadu:

24 kwietnia 2010 roku, w mieszkaniu p. Bożeny Kisiel

Wywiad z p. Bożeną i Bohdanem Kisiel
00:00