Danuta Jankowska

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
1941 r.
Data przesiedlenia: 
17.08.1945
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

 

Wywiad z panią Danutą Jankowską przeprowadziły:

Daria Dyks oraz Edyta Wantoch – Rekowska

Wywiad z Danutą Jankowską
00:00