Edward Borowski

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
10.01.1928
Data przesiedlenia: 
marzec 1945 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

Droga do Gdańska:

Wilno->Siedlce->Gdańsk

 

 

Wywiad przeprowadzili:

Kacper Ambroch

Karolina Czochańska

W dniu: 20.12.2009

Wywiad z prof. Edwardem Borowskim - 2009r.
00:00