Józef Korzeniewski

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
18.09.1945
Data przesiedlenia: 
wyjechał w marcu 1949 z Syberii
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadziły:

Paweł Kopeć

Michał Kalicki

opiekun:

Grażyna Niemyjska

 

Wywiad z p. Józefem Korzeniewskim
00:00