Jadwiga Królikowska - Popingis

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data przesiedlenia: 
Rodzina p. Jadwigi przyjechała do Polski w r.1946

Wywiad przeprowadzili:

Magdalena Szymczak

Aleksandra Butrymowicz

Wywiad z p. Jadwigą Królikowską-Popingis
00:00