Jakub Rabuszko

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
1.05.1937r.
Data przesiedlenia: 
12.1945r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga do Gdańska:

Jaszuny -> Olsztyn -> Szczecin -> Kamień Pomorski -> Gdańsk

Wywiad przeprowadził:

Jakub Suski