Janina Mordas

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
01.08.1927
Data przesiedlenia: 
24.06.1946
Numer transportu: 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

Droga do Gdańska:

Wilno -> Prusy -> Bydgoszcz ->Gdańsk Kłodno

Wywiad z Janiną Mordas - 2010 r.
00:00