Maciej Musa Konopacki

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
29.01.1926
Data przesiedlenia: 
1946 r.
Numer transportu: 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga do Gdańska:

Wilno -> Olsztyn -> Bydgoszcz ->Gdańsk -> Sopot

Wywiad przeprowadzili:

Bożena Kisiel – w 2008 r.

Grażyna Niemyjska i

Radek Krawczykiewicz – w 04.03.2010 r.

Foto:

Bożena Kisiel

Bruno i Jurek Tarnowscy oraz Filip Widbrodt

Wywiad z p. Maciejem Musą Konopackim - 2010 r.
00:00