Maria Filipionek

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
17.08.1922
Data śmierci: 
07.07.2018
Data przesiedlenia: 
marzec 1945 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadzili:

Vilija Tulickaite

Karol Drzewoszewski

Data przeprowadzenia wywiadu:

9 stycznia 2011 roku