Przemysław Namsołek

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 

Wywiad przeprowadziły:

Magdalena Weltz

Grażyna Niemyjska

Fotografia:

Justyna Witalis

Wywiad z p. Przemysławem Namsołkiem
00:00