Ryszard Adamowicz

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
30.05.1928
Data przesiedlenia: 
1946 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadziły:

Katarzyna Jarymowska

Marta Skorczyńska

Wywiad z p. Ryszardem Adamowiczem
00:00