Ryszard Undro

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
23.08.1941r.
Data przesiedlenia: 
05.1946r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga do Gdańska:

Wilno-->Poznań-->Gdańsk

Wywiad przeprowadził:

Jakub Suski