Teresa Gumowska - Kacmajor

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
14.01.1935 r.
Data przesiedlenia: 
1946 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Droga Pani Teresy do Gdańska:

Wilno >  Wrocław  > Gdańsk

 

Wywiad przeprowadziły:

Joanna Potrykus

Vilija Tulickaite,

Fotografia:

Marta Czapiewska

 

Wywiad z p. Teresą Gumowską - Kacmajor
00:00