Wacław Podbereski

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 
Wywiad z p. Wacławem Podbereskim
00:00