Wanda Pawłowska

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
24.09.1927
Data przesiedlenia: 
koniec maja 1945 r.
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

Wywiad przeprowadzili:

Joanna Aleksiuk,

Aleksandra Patalon

 

Fotografia:

Bożena Kisiel

 

 

Wywiad z p. Wandą Pawłowską
00:00