Zofia Domańska (Jereminowicz)

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Data urodzenia: 
13.02.1930
Data śmierci: 
06.04.2014
Data przesiedlenia: 
7.05.1946- 15.05.1946
Numer transportu: 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

Wywiad przeprowadziły:

Aleksandra Szczech

Jagoda Piechocka

Grażyna Niemyjska

Wywiad z p. Zofią Domańską
00:00