Ukraina

Krystyna Zawisza
Czesława i Franciszek Pręda