Zdjęcia w galerii

Mapa - zbliżenie na Zaracze
p. Janusz z uczniem - Spotkanie Wileńskie
p. Janusz z p. Maciejem Musą Konopackim
p. Janusz jako wice prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddz. pomorski
"woreczek, w którym Mama przewoziła dokumenty chroniąc je pod bielizną osobistą przed kontrolami sowieckimi w czasie przekraczania granicy z Polską."
"Polska i sąsiednie kraje po 1945 r. Na pograniczu Białorusi z Łotwą i Litwą znajduje się rejon Brasław czyli powiat Brasław" J. Zasławski
"POLSKA DO 1.09.1939. "
"Fragment mapy pow Brasławskiego ..."
"Świadectwo mamy str2"
"Świadectwo dojrzałości mamy Czesławy Milewicz"
"Zaświadczenie wydane Stefanii Milewicz"
"Zaświadczenie o uczęszczaniu do 4 -ej klasy Szkoły Podstawowej"
"Strona Adresowa Listu"
"List z Frontu od Edwarda Milewicza do Mamy - Czesławy Zasławskiej"
"Strona zewnętrzna L1 - dane adresowe i cd. korespondencji"
"List z frontu Józefa Kola Milewicza do Cioci Ireny Nawrockiej str1"
"Spotkanie przed naszym domem 1980 r."
"Jesienią 1980 z Mamą odwiedziliśmy Zaracze..."
...Ciocia Irena w łódce na stawie młyńskim...
"Widok z placu przed młynem (...)"
"Dom Milewiczów po wybudowany w Zaraczu w latach po I Wojnie Światowej przed 1920 r."
Widok zza rzeki Zaracze
Widok z lotu ptaka z opisami
Majątek Milewiczów. WIDOK ZZA RZEKI
Zabudowania gospodarskie i dom w majątku Milewiczów w Zaraczu.
Janusz Z. ma ok 2 lat
"J. Zasławski i kot jako rówieśnicy"
"Babcia i dziadek z indykami"
"1935 – Boże Narodzenie, ja mam rok"
Żniwa tuż przed wojną
Żniwa
Na werandzie domu od strony ogrodu
"Jagusia - kuzynka, Babcia, Mama i Ojciec ze mną."
Na werandzie
Przed domem w ogrodzie
Pod gruszą
Janusz Zasławski w dzieciństwie