Krystyna Zawisza

Miasto urodzenia: 
Państwo (obecnie): 
Miejsce docelowe przesiedlenia: 

 

Wywiad przeprowadziła:
Karolina Kaliszewska

Krystyna Zawisza
00:00