Gdańsk

Maria Filipionek
Maria Fac (Świderska)
Witold Drabowicz
Edward Borowski
Alina Jurewicz - Jarosz
Ryszard Adamowicz
Barbara Barczewska (Kaleczyc)

Strony