Litwa

Józef Korzeniewski
Maciej Musa Konopacki
Teresa Kisłowska
Andrzej Kalicki
Danuta Jankowska
Irena Wałdoch (Żukowska)
Teresa Gumowska - Kacmajor
Krystyna Gerega (Łukaszewicz)
Witold Forkiewicz
Maria Filipionek

Strony